Ochrana soukromí

Základní informace

Při procesu REGISTRACE dochází k uchovávání registračních informací o zákaznících tohoto internetového obchodu a to z důvodu zjednodušení procesu nákupu. Při opakovaných návštěvách se zadává pouze uživatelské jméno a heslo, které jednoznačně identifikuje každého zákazníka. Informace jsou uchovávány a používány v souladu s platnými zákony České republiky. Na ochranu dat je kladen vysoký důraz. Data jsou v maximální možné míře chráněna proti zcizení a zneužití. Každý zákazník má právo požádat o vymazání z registru našeho internetového obchodu. Ze statistických důvodů jsou monitorovány strany, které zákazníci navštěvují, bez rozlišení jednotlivých zákazníků. Dále jsou archivovány informace o uzavřených objednávkách a jejich položkách.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou v maximální možné míře zabezpečeny proti zneužití. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost Eva Skřižovská – ESAM je registrovaným správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimkou jsou pouze externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálně nutném rozsahu, který je potřebný pro doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost Eva Skřižovská - ESAM s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Informace o použití dat

Evidované údaje zákazníků jsou výhradně používány pro potřeby provozovatele Eva Skřižovská – ESAM. Evidované údaje nejsou žádným způsobem poskytovány třetí straně. Pokud zákazník souhlasí, je jeho emailová adresa zařazena do seznamu zákazníků pravidelně obesílaných v rámci informačního servisu. Toto je možné zrušit po přihlášení k Vašemu účtu nebo kliknutím na odkaz pro odhlášení odběru novinek v příchozím emailu. Informace o číslech platebních karet a údaje zadávané při platbě platební kartou nejsou v žádném případě jakkoliv uchovávány a společnost Eva Skřižovská – ESAM  k nim nemá žádný přístup.

Zálohování dat zákazníků

Veškerá data zákazníků jsou v pravidelných intervalech (minimálně 1×denně) zálohovány z důvodů možného poškození dat.

Změny osobních údajů

Každý zákazník má možnost modifikovat své registrační údaje prostřednictvím svého účtu – funkce změna osobních, evidenčních údajů.

Cookies

Tyto soubory vylepšují funkčnost celého internetového obchodu, jako je například před-vyplnění uživatelského jména apod. Pokud je použití cookies zakázáno nemůže internetový obchod správně pracovat, protože jsou používány k uchování informace o tzv. „uživatelské session“. V takovém případě doporučujeme použití povolit. Cookies mají zaručit pohodlné a uživatelsky přizpůsobivé nakupování. Internetový obchod www.esam.cz neuchovává v cookies žádné data osobního charakteru.

Bezpečnost přenosů dat

………………………………………………